Comparteix:

Emilio Jiménez Piqué nou Catedràtic d'Universitat.

Emilio Jiménez del grup de recerca CIEFMA nou CU del Departament.

Emilio Jiménez Piqué, ha pres possessió com a Catedràtic d'Universitat, Aquest nomenament, publicat també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — núm. 8993, de 4 de setembre de 2023—, correspon al concurs d'accés a la categoria de catedràtic/a contractat/da, convocat per la Resolució 2023-773/17, de 13 de març de 2023 (DOCG del 29 de març de 2023).

Investigador vinculat al grup de recerca CIEFMA, desenvolupa la seva activitat docent-investigadora a l'EEBE del Campus Diagonal Besòs de Barcelona. Ha ocupat diferents càrrercs de gestió i coordinació UPC, actualment és sotsdirector del departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Emilio Jiménez - Futur UPC