El Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (CEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desenvolupa la seva recerca i docència en l'àrea de la ciència i tecnologia de materials i les seves aplicacions.

El Departament el componen més de 90 professionals -professorat i personal investigador-  i un àmplia plantilla de suport tècnic i administratiu.

A més compta amb una alta participació d'estudiantat de Doctorat, Màster i Grau en les tasques de recerca que complementen la seva formació, a través de la realització de Tesis Doctorals, Treballs Final de Màster i de Grau.

L'activitat del departament s'organitza en dos àmbits: Ciència de Materials i Enginyeria Tèxtil.

Notícies