Grups de recerca

 

Àmbit de Ciència i Enginyeria de Materials

 

El CDAL és un centre de referència en recerca en el camp dels aliatges lleugers i de l’enginyeria de superfícies. Les activitats del CDAL es centren en dur a terme una recerca d’alt nivell, així com en impulsar la transferència del coneixement al teixit industrial.

Responsable: Dra. Maite Baile
maite.baile@upc.edu
Tel.: 00 34 93 896 7212
https://cdal.upc.edu/ca

BBT

El BBT centra la seva recerca en el desenvolupament de biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans, tant a nivell de recerca més bàsica com en la seva tasca de transferència del coneixement a empreses i hospitals del sector.

Responsable: Dra. Maria Pau Ginebra
maria.pau.ginebra@upc.edu
Tel.: 00 34 93 401 77 06
CIEFMA és un grup de recerca consolidat de la UPC amb l'objectiu de realitzar ciències bàsiques i investigacions industrials aplicades en l'àmbit de la integritat estructural, la micromecànica i la fiabilitat dels materials d'enginyeria.


Responsable: Sr. Luís Llanes
luis.miguel.llanes@upc.edu
futur UPC/CIEFMA

 

InSup

El Grup de Recerca en Interacció de Superfícies (InSup) focalitza la seva activitat en els camps de la Bioenginyeria i la Ciència de Materials. L'InSup fa recerca experimental i teòrica aplicada a l'estudi de les interaccions fluídiques, mecàniques i mecano-elèctriques en superfícies e interfases.

Resp.: Dr. Enrique Fernàndez Aguado
enrique.fernandez@upc.edu
futur UPC/InSup

PROCOMAME

El grup de Processos de Conformat de Materials Metàl·lics (PROCOMAME) s'orienta d'una banda a la caracterització del comportament a deformació plàstica (fonamentalment en calent) de materials metàl·lics, i d'altra banda a la definició de rutes de processament, basades en tècniques de severa deformació plàstica, per aconseguir materials metàl·lics amb grandàries de gra nanomètriques.

Responsable: Dr. José M. Cabrera
jose.maria.cabrera@upc.edu

POLY2

Materials polimèrics polifuncionals (POLY2) està acreditat com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-2014-1495)La recerca gira al voltant del desenvolupament de materials de base polimèrica amb conjunts de propietats que els hi aporten simultàniament funcionalitats estructurals i d’altres no mecàniques basades en elevades propietats de transport.

Responsable: Dr. J.Ignacio Velasco
jose.ignacio.velasco@upc.edu

 

e-Plascom

e-PLASCOM realitza la seva recerca en el camp de la Ciència i Tecnologia de materials Plàstics i Compòsits, estudiant la relació entre el processament-estructura generada-propietats. Té com a objectiu general la disminució de l'impacte ambiental dels productes de plàstic, utilitzant matèries primeres reciclades o de origen renovable, aixi com tecnologies de fabricació sostenibles.
e-PLASCOM conjuntament amb el grup de recerca PSEP formen el grup SGR eb-POLICOM / Polímers i compòsits Ecològics i Biodegradables. .
Responsable: Dra.M.Lluïsa Maspoch
maria.lluisa.maspoch@upc.edu

Ámbit d'Enginyeria Tèxtil

TECTEX

Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil
Responsable: Dra. Diana Cayuela
cayuela@intexter.upc.edu
Tel. 00 34 93 739 81 57

 

Suport a la Recerca

 

Recerca universitària i industrial en l’àmbit de la microscòpia electrònica enfocada a l’estudi de superfícies, defectes, desgast, fatiga, fractures, etc., de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics, etc.

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est EEBE
Departament de Ciència i Enginyeria de Materials - CEM
Edifici I, planta 0, porta 11
Campus Diagonal Besòs
Grups de recerca de la UPC, disposen d'una amplia varietat de maquinari de característiques diverses i ofereixen aquest servei per assaigs i anàlisi de recerca universitària i industrial.

 

Altres ens de Recerca amb participació de personal CEM

Investigadors del Departament participen en centres específics de recerca, unitats singulars amb projecció externa pròpia que tenen com a funció principal l’atenció a la demanda d’entitats públiques o privades externes en camps específics de recerca:

CRCEM

Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

CIT

Centre d'Innovació Tecnològica.

CREB

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica.

 

Recursos de Laboratoris

 

  FUTUR UPC
Portal de la producció científica