Comparteix:

CIEFMA

CIEFMA és un grup de recerca consolidat de la UPC dedicat a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la Integritat Estructural, la Micromecànica i la Fiabilitat dels Materials en l’enginyeria.

 Els principals trets característics que defineixen al CIEFMA són:

 1.    L’expertesa en l'avaluació i el coneixement de la integritat mecànica i la fiabilitat dels materials (ceràmics base zircònia, acers inoxidables i d'alta resistència, aliatges Ti-base, compostos ceràmics-metàl·lics, en especial carburs cimentats i recobriments durs) a diferents escales de longitud.

  2.   El seu potencial d'implementació de processos avançats per a l'optimització del disseny microstructural i / o funcionalitat de sistemes específics de materials. Dins d’aquest marc, l’activitat que es realitza en el CIEFMA es fonamenta en l'excel·lència en la recerca, la internacionalització i la transferència efectiva del coneixement com a pilars transversals, vinculada a un enfocament multidisciplinar i intersectorial.

 

Les àrees de recerca en les que el CIEFMA centra els seus esforços són:

  • Manteniment de la d'integritat estructural en condicions de servei dels materials en l’enginyeria, inclouen la unió d’estructures.
  • Comportament mecànic de ceràmiques avançades i compostos, tant a temperatura ambient com a altes temperatures.
  • Disseny microstructural d'aliatges metàl·lics processats mitjançant diferents rutes de fabricació.
  • Avaluació i coneixement dels fenòmens de degradació superficial, inclosos els canvis induïts sota càrrega de contacte,així com l'exposició tèrmica/mediambiental; i
  • Micromecànica i nanomecànica de materials, tant a nivell màssic com en capes fines.

 

 

Responsable del grup de recerca

Dr. Luis M. Llanes

E-mail: luis.miguel.llanes@upc.edu

Més informació