Comparteix:

POLY2 Polyfunctional polymeric

 

Materials polimèrics polifuncionals (POLY2)

Acreditat com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-2014-1495). Integrat per10 investigadors doctors i 6 investigadors predoctorals. Les activitats es realitzen en els Laboratoris del Departament CEM (Barcelona i Terrassa) així com al Centre Català del Plàstic (Terrassa).

La recerca gira al voltant del desenvolupament de materials de base polimèrica amb conjunts de propietats que els hi aporten simultàniament funcionalitats estructurals i d’altres no mecàniques basades en elevades propietats de transport. Aquests nous materials poden satisfer exigents requeriments tècnics en sectors com els dels transports, aeroespacial, envasos i embalatges, elèctric i electrònic, i d'altres.

Poly2 tracta de conduir els seus objectius de recerca vers nous productes polimèrics de interès i complexitat creixent, adreçats a noves aplicacions i tecnologies. El grup treballa en diverses línies d’acord amb diferents tipologies de productes: Materials compactes (films, làmines, peces) i materials cel·lulars (escumes, aerogels i membranes), actuant a nivell de la composició, processament, estructura i morfologia, propietats, comportament en servei i reciclatge, tot buscant la generació de nou coneixement i la transferència tecnològica.

acreditat com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-2014-1495). Ho integren 10 investigadors doctors i 6 investigadors predoctorals. Les activitats es realitzen en els Laboratoris del Departament CMEM (Barcelona i Terrassa) així com al Centre Català del Plàstic (Terrassa).

La recerca gira al voltant del desenvolupament de materials de base polimèrica amb conjunts de propietats que els hi aporten simultàniament funcionalitats estructurals i d’altres no mecàniques basades en elevades propietats de transport. Aquests nous materials poden satisfer exigents requeriments tècnics en sectors com els dels transports, aeroespacial, envasos i embalatges, elèctric i electrònic, i d'altres.

Poly2 tracta de conduir els seus objectius de recerca vers nous productes polimèrics de interès i complexitat creixent, adreçats a noves aplicacions i tecnologies. El grup treballa en diverses línies d’acord amb diferents tipologies de productes: Materials compactes (films, làmines, peces) i materials cel·lulars (escumes, aerogels i membranes), actuant a nivell de la composició, processament, estructura i morfologia, propietats, comportament en servei i reciclatge, tot buscant la generació de nou coneixement i la transferència tecnològica.

 

Responsable

Prof. José Ignacio Velasco

Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
C.Colom 11, 08222, Terrassa
Tel. 937837022

Centre Català del Plàstic
C.Colom 114, 08222, Terrassa
Tel. 937837022
jose.ignacio.velasco@upc.edu

http://futur.upc.edu/POLY2