Comparteix:

Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group

L’objectiu del Grup de Recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT - Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group) és el disseny, desenvolupament,  funcionalització i caracterització de nous biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans. Aquest objectiu és intrínsecament interdisciplinar, doncs integra dos àmbits de coneixement diferenciats: la ciència dels materials i la biomedicina. Això es reflexa en la composició del grup de recerca, format per uns 30 investigadors amb perfils diversos i complementaris, com ara l’enginyeria, la química, la física, la biomedicina o la biologia.

L’activitat del BBT es centra en dur a terme una recerca d’alt nivell, així com en impulsar la transferència del coneixement al teixit industrial i altres agents del sector Biomèdic. El BBT ofereix diverses tècniques de caracterització (físico química, mecànica, biològica o histològica, entre d’altres), estudis in vitro i in vivo, enginyeria forense i/o assessoria en R+D+i.

El BBT focalitza la seva recerca en tres àrees principals:

  • Biomaterials per a Regeneració Òssia
  • Materials Metàl·lics Avançats i Funcionalització per a Aplicacions Dentals, Ortopèdiques i Cardiovasculars.
  • Plasma per a Aplicacions Biomèdiques
  

Responsable

Dra. Maria Pau Ginebra
maria.pau.ginebra@upc.edu
Tel 93 401 77 06

Més informació: http://biomaterials.upc.edu