Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Secretaria / Gestió de Compres

Gestió de Compres

 

 

Compres de Material i Serveis


Material o ServeiCarregat a DocènciaCarregat al DepartamentCarregat a un projecte de Recerca
 • Material fungible de laboratori.
Contactar amb:
 • Tècnic/a de laboratori assignat/da.

Contactar amb:

 • Tècnic/a de laboratori assignat/da.
 • EEBE: Consultar el procediment.
 • ETSEIB: ecorec9.utgaeib@upc.edu
 • ESEIAAT: S@U (Servei d’Atenció a l’Usuari)
 • VILANOVA: Tècnic/a de laboratori assignat/da.
 • Material d’oficina.
 • Material fungible informàtic.
 • Reserva d’autocar.
 • Inscripcions a congressos.
 • Subscripcions a revistes.     

Contactar amb:                                                         

 

Contactar amb:


 • EEBE: Consultar el procediment.
 • ETSEIB: ecorec9.utgaeib@upc.edu
 • ESEIAAT: S@U (Servei d’Atenció a l’Usuari)
 • VILANOVA: 

  Elena Querol (elena.querol@upc.edu)

  Mercé Cabané (merce.cabane@upc.edu)

  Rosa Fernández (m.rosa.fernandez@upc.edu)

 • Equipament Informàtic

Contactar amb:


Contactar amb:


 

 • EEBE: Consultar el procediment.
 • ETSEIB: ecorec9.utgaeib@upc.edu
 • ESEIAAT: Serveis Informàtics
 • VILANOVA: 

  Elena Querol (elena.querol@upc.edu)

  Mercé Cabané (merce.cabane@upc.edu)

  Rosa Fernández (m.rosa.fernandez@upc.edu)

Facturació UPC:

La Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya, ha implementat el procediment que permet rebre factures en format electrònic(obriu en una finestra nova)

Perquè un document sigui considerat factura ha d'incloure les següents dades:

 • Nom: Universitat Politècnica de Catalunya (o UPC)
 • CIF: ES - Q0818003F
 • Adreça fiscal (*): Jordi Girona, 31 - 08034 Barcelona 

I la mateixa informació de l’empresa subministradora, així com, el número de factura i data.

(*) Encara que l'adreça de recepció del material sigui una altra –que haureu d’especificar en el moment de la comanda- és obligatori indicar l'adreça fiscal de la UPC.

Alta i Baixa d'Inventari UPC


Alta a l'inventari 

Un bé serà considerat inventariable quan :
 • No es tracti d'un bé fungible (es consumeix amb l'ús).
 • Se li calculi una vida superior a un any.
 • Tingui un cost unitari igual o superior a 450’76 € o bens de valor inferior però amb una mida significativa (Ex. Impressores, scanners, motors,....).
A totes les factures que incloguin un bé considerat inventariable s'ha d’adjuntar aquest formulari. Cap factura que contingui un bé d’aquestes característiques podrà ser comptabilitzada sense que prèviament aquest sigui donat d'alta a l'inventari de la UPC.

Baixa de l'inventari

Per sol·licitar la baixa de l'inventari el responsable de l'equip a donar de baixa ha d'enviar un correu electrònic a eq.usd.utgcdb@upc.edu amb la següent informació :

 • Número d'actiu (podeu consultar-lo a l'etiqueta que ha de tenir l'equip).
 • Descripció de l'equip a donar de baixa.
 • Motiu de la baixa.
 • Ubicació de la baixa.