Comparteix:

e-PLASCOM Plàstics i Compòsits Ecològics

 

e-PLASCOM realitza la seva recerca en el camp de la Ciència i Tecnologia de materials Plàstics i Compòsits, estudiant la relació entre el processament-estructura generada-propietats. Té com a objectiu general la disminució de l'impacte ambiental dels productes de plàstic, utilitzant matèries primeres reciclades o de origen renovable, aixi com tecnologies de fabricació sostenibles.

En aquest context, els objectius estratègics que el grup es planteja, s'articulen al voltant de 3 eixos:

Eix 1-Materials: Investigació sobre polímers naturals, biobasats i / o biodegradables. Càrregues i fibres naturals (a micro i nanoescala). Caracterització tèrmica, mecànica i reològica d'aquests materials.

Eix 2-Disseny, processament i comportament en servei: Aplicació de conceptes d'Ecodisseny, fabricació mitjançant noves tecnologies de processament de termoplàstics amb èmfasi en alleugeriment del pes dels components.

Eix 3-Residus plàstics: Estudi sobre reciclatge i revalorització de residus plàstics.

Els integrants del grup e-PLASCOM venim treballant de manera conjunta en projectes competitius relacionats amb "Bioplàstics i les seves aplicacions Industrials". De forma paral·lela hem dut a terme una intensa activitat de transferència de tecnologia a les empreses del sector, desenvolupant projectes d'R+D+i en les temàtiques de reciclatge de plàstics, revalorització de residus i reducció de pes en peces per a automoció, entre d'altres.

 e-PLASCOM conjuntament amb el grup de recerca PSEP formen el grup SGR eb-POLICOM / Polímers i compòsits Ecològics i Biodegradables. .(obriu en una finestra nova) 

Més informació:

 

Responsable:

Dra. Maria Lluïsa Maspoch

maria.lluisa.maspoch@upc.edu

Tel. 93 4016710