Comparteix:

Ciència i Enginyeria de Materials: Àmbit d'Enginyeria Tèxtil

 

La Unitat d'Enginyeria Tèxtil del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials està ubicada a l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ESEIAAT).

L'activitat de Recerca comprèn diferents àrees de la tecnologia tèxtil i afins, els seus membres conformen el grup de recerca TECTEX - Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil.

En les seves instal·lacions i amb els seus equipaments de Tecnologia Tèxtil, realitza treballs d'investigació, anàlisi, cursos, seminaris i conferències, organitzacions de congressos, publicacions, així com informes, dictàmens i peritatges per a la indústria.

També facilita documentació i bibliografia a industrials, sent la Biblioteca del Campus de Terrassa, l'únic centre de documentació especialitzat en el sector industrial tèxtil de Catalunya, el més important en l'àmbit nacional.

 

Docència
Grau - Màster - Programa de Doctorat

Recerca
Actividad investigadora

Serveis
Laboratoris, tallers i equipaments

Notícies