Comparteix:

Serveis, Espais i Equipaments

També facilita documentació i bibliografia a industrials, sent la Biblioteca del Campus de Terrassa, l'únic centre de documentació especialitzat en els sectors industrials tèxtils de Catalunya i el més important en l'àmbit nacional.