Vés al contingut (premeu Retorn)

CIEFMA

El CIEFMA és un grup de recerca consolidat de la UPC dedicat a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la Integritat Estructural, la Micromecànica i la Fiabilitat dels Materials en l’enginyeria. Els principals trets característics que defineixen al CIEFMA són: (1) l’expertesa en l'avaluació i el coneixement de la integritat mecànica i la fiabilitat dels materials (ceràmics base zircònia, acers inoxidables i d'alta resistència, aliatges Ti-base, compostos ceràmics-metàl·lics, en especial carburs cimentats i recobriments durs) a diferents escales de longitud; i (2) el seu potencial d'implementació de processos avançats per a l'optimització del disseny microstructural i / o funcionalitat de sistemes específics de materials. Dins d’aquest marc, l’activitat que es realitza en el CIEFMA es fonamenta en l'excel·lència en la recerca, la internacionalització i la transferència efectiva del coneixement com a pilars transversals, vinculada a un enfocament multidisciplinar i intersectorial. Les àrees de recerca en les que el CIEFMA centra els seus esforços són: (1) manteniment de la d'integritat estructural en condicions de servei dels materials en l’enginyeria, inclouen la unió d’estructures; (2) comportament mecànic de ceràmiques avançades i compostos, tan a temperatura ambient com a altes temperatures; (3) disseny microstructural d'aliatges metàl·lics processats mitjançant diferents rutes de fabricació; (4) avaluació i coneixement dels fenòmens de degradació superficial, inclosos els canvis induïts sota càrrega de contacte, així com l'exposició tèrmica/mediambiental; i (5) micromecànica i nanomecànica de materials, tant a nivell màssic com en capes fines.ciefma2

Dades de la persona de contacte responsable del grup de recerca CIEFMA

Luis Llanes

E-mail: luis.miguel.llanes@upc.edu

Més informació AQUÍ