Vés al contingut (premeu Retorn)

Autorització d'accés als Edificis UPC (Fase 2)

Procediment per accedir als diferents Campus UPC

Procediment per accedir als diferents Centres UPC on el departament hi té secció


 • EEBE

Els accessos A i C al Campus estaran oberts de les 9 a les 18h i s’habilitaran les targetes UPC per recuperar l’accés als edificis.

El teletreball segueix sent la modalitat de preferència En el cas d’activitats necessàriament presencials podran accedir al Campus comunicant-ho amb 24h d’antelació mitjançant el formulari d'accés,  els següents col·lectius:

 • PDI i PAS amb vinculació laboral amb la UPC
 • Estudiantat de Doctorat sense vinculació contractual amb la UPC prèvia autorització del Director/a de Tesi, que s’ha d’adjuntar al formulari.
 • Estudiantat de TFG/TFM prèvia autorització de seu tutor/a, que s’ha d’adjuntar al formulari.
Si us considereu Personal Especialment Sensible*– PES i us voleu incorporar presencialment a treballar, teniu l’obligació, segons els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat de comunicar-ho a la UPC emplenant la següent declaració de Persona Especialment Sensible.
 • ETSEIB 

L’edifici continuarà tancat en la fase 2 i només es podrà entrar mitjançant l’habilitació de la targeta UPC amb el següent procediment:.
 • PAS i PDI fixe de l’Escola tindran habilitada la targeta UPC.
 • Altres col·lectius no fixes ni a temps complert PSR, PDI Associat, etc (no inclou personal interí ni laboral temporal de la UTGAEIB) hauran de demanar accés a l'edifici a través del formulari d'accés.  En cas de ser autoritzats en un termini de 24 hores s'habilitarà la targeta UPC per accedir per l'entrada principal de la Diagonal. 
Al formulari s’hi haurà d’adjuntar:
 1. Si us considereu Personal Especialment Sensible* - PES haureu de demanar el certificat d'aptitud mèdica específic i avaluació de risc a l'ASPY a través de https://www.upc.edu/prevencio/ca/pes/declaracio-especialment-sensible-formulari.pdf
 2. Autorització del Director, Cap de Secció o responsable dels espais de la Unitat a la que es vol accedir.
 • ESEIAAT

Les persones que vulguin accedir a l'ESEIAAT per treballar presencialment hauran d'enviar un correu a i en el termini màxim de 24h rebran resposta personalitzada amb les instruccions a seguir en funció del col·lectiu i l'activitat a realitzar.
Les dades que han de constar a l'e-mail són:

 • Identificació de la persona: Nom, Cognoms i telèfon de contacte
 • Identificació de l'espai: Edifici, porta per on es vol accedir i tipus d'espai (despatx, laboratori)
 • Dates sol·licitades: Dies concrets o permís permanent de 2 setmanes
L'Accés  a laboratoris de l'estudiantat de Grau o Màster requerirà indicar per part del/de la director/a de Tesi o del/de la  tutor/a del TFE del motiu i les dades personals de l'estudiant/a.

El Personal Especialment Sensible*- PES abans d'incorporar-se cal que comuniqui las seva intenció a ASPY mitjançant un e-mail a  salutupc@aspyprevencion.com per tal que avaluï la petició i s'emeti un informe individualitzat, que serà necessari abans d'incorporar-se presencialment.

 • EPSEVG

Els edificis del Campus continuen tancats a la fase 2 i cal demanar accés per tenir l’autorització de la direcció mitjançant el formulari d’accés
Si us considereu Personal Especialment Sensible* – PES haureu d’adjuntat el certificat d’aptitud mèdica específic i d’avaluació de risc que obtindré de l’ASPY a traves de https://www.upc.edu/prevencio/ca/pes/declaracio-especialment-sensible-formulari.pdf

 

 

En tots els centres se us demana el vostre compromís per a seguir totes les mesures d’autoprotecció

 

*PES (diabetis, embaràs, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer, persones més grans de 60 anys, obesitat mòrbida (IMC de més de 40, IMC = pes/alçada al quadrat).