Vés al contingut (premeu Retorn)

Formulari per l'autorització d'accessos

Formulari per l'autorització d'accés a espais i laboratoris del departament.

  • Amb l'enviament d'aquest formulari, els interessats es comprometen a fer un ús correcte del laboratori o despatx i únicament per l'activitat relacionada amb el treball o projecte que hagin de desenvolupar.
  • Com sol·licitant de l'accés declara, que ha informat al nou usuari de la normativa bàsica de seguretat per poder treballar al laboratori.
  • Es respectarà l'horari d'accés permés, de dilluns a divendres en l'horari d'obertura del campus -de 7:30h a 20:00h-.
DADES PERSONALS DEL NOU USUARI/ÀRIA
Data d'inici del permís  
/ /  
Data fi del permís   En cas de prórroga cal avisar a l'USD
/ /  
RESPONSABLE DE LA SOL·LICITUD
ACCESSOS A L'EDIFICI I
Planta -1
Planta 0
Planta 1
NOTA: Per fer ús de la Sala de Reunions I1.12 cal reservar-la. https://reservarecursos.upc.edu/utgcdb
Planta 2
Planta 4
NOTA: Per fer ús de la Sala de Reunions I4.6 cal reservar-la. https://reservarecursos.upc.edu/utgcdb
ACCESSOS A L'EDIFICI C
Planta -1
Planta 1

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari electrònic seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de tasques administratives.

 

En enviar-nos aquestes dades, vostè accepta aquesta política de privacitat. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la Unitat de Suport a Departaments del Campus Diagonal Besòs, a l’adreça electrònica: cem.usd.utgcdb@upc.edu

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials (CEM)

https://cem.upc.edu/ca/contact

cem.usd.utgcdb@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Finalitats del tractament

F008 Control i accés als espais

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F008

Gestió de la seguretat i control d’accés a laboratori de projectes.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat