Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris

 

A continuació es mostren els Laboratoris a disposició del Departament:

 

Servei de Microscòpia Electrònica 

 

SERVEIS:
 • Recerca universitària i industrial
 • Estudi de superfícies i defectes
 • Estudi de desgast, fatiga, fractures, etc.
Dimensions màximes de les mostres:
diàmetre 30mm i alçària 20 mm.
EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:

Horari d'atenció al client
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 15 a 18h.
Horari sol·licitud de treball
De dilluns a divendres de 10 a 14h. 

Ubicació
Secció d'Àmbit d'Enginyeria Tèxtil
Edifici TR4. Planta 2. Porta 2.17
C/ Colom, 11 08222 Terrassa
Alga ulba reforç natural (pneumatics)

Detall del Pol·len

Fibres naturals de Llana
Composit epoxi microesferes (vidre)

Fibres de paper (bedoll)

Fils Core Spun
PERSONAL:

Secció Àmbit d'Enginyeria Tèxtil

Mercedes Escusa


Logo tlf Tel. 93 7398175
Email: mercedes.escusa@upc.edu

Departament de Ciència dels Materials i  Eng. Metal·lúrgica

Josep Palou:


Logo tlfTel./Fax 93 7398126
Email: josep.palou@upc.edu

 

Tarifa de preus

(Darrera Actualització 20/04/2021)

        Prestació
Unitat
UPC (€)
OPR (€)
Externs (€)
Ús Microscopi
Hora
25
50
85
Recobriment
Un
10
10
20


UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. OPR Organisme Públic de Recerca sense ànim de lucre. Externs: Altres usuaris.Aula de CAD d'Estructures Tèxtils i Confecció Industrial

SERVEIS:
 • Donar suport amb el disseny de teixits a empreses.
 • Servei de docència: classes, pràctiques de disseny de teixits i disseny de Confecció.
 • Anàlisi, dictàmens, assessorament del procés de Teixiduria i de Confecció
 • Disseny de Teixits. CAD
 • Aprofitament dels teixits a la confecció (MARKA) i disseny de patrons (PGS).
 • Cursos de formació i reciclatge dels processos de Confecció Industrial

 

EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:

9 Ordinadors de CAD amb el següent software:

 

  • Penelope Dobby: Programa pel disseny de teixits de lliços
  • Penelope Jacquard: Programa pel disseny de teixits de Jaquard
  • Penelope Atrezzo: Programa pel disseny de dissenys d'ambients virtuals
  • Invesmark: Programa de disseny de patrons i aprofitament dels teixits en la Confecció.
  • Millora de qualitat dels processos: Minitab, SPSS, MatLab, altres.
  • Microsoft Office

 

PERSONAL:

Àrea de Confecció Industrial

 

Dr. Xavier Capdevila: francisco.javier.capdevila@upc.edu
Dra. Maria Cot: maria.cot@upc.edu

Logo tlf Laboratori: 93 7398161

Àrea de Teixiduria de Calada

Dra. Mònica Ardanuy: monica.ardanuy@upc.edu
Ferran Parés: ferran.pares@upc.edu

Logo tlf Laboratori: 93 7398183


Penelope Dobby     Penelope Jaquard    Atrezzo
Invesmark 

 

Laboratori de Física Tèxtil

SERVEIS:
 • Microscòpia tèxtil
 • Llargada i finor de fibres naturals
 • Maduresa del cotó
 • Dinamometria de teixits
 • Avaluació digital del caient dels teixits
 • Confeccionabilitat dels teixits (assaig FAST)
 • Determinació de la fricció dels teixits
 • Comportament i reacció al foc dels teixits
 • Estudi i anàlisi dels problemes tèxtils, defectes de fabricació, etc.

 

 

 

EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:
Projectes de Recerca
Avaluació digital del caient dels teixits

 

PERSONAL:
Dr. Enric Carrera: enric.carrera@upc.edu
Mercedes Escusa: mercedes.escusa@upc.edu


Logo tlf
Laboratori: 93 7398175


Vista General

Foc

Microscopi


Fast
Dinamometre

Madurimetre

Laboratori de Química Tèxtil i Contaminació d'Aigües

SERVEIS:
 • Anàlisi dels paràmetres contaminants: DQO, DBO5, MES, toxicitat amb Daphnia Magna Strauss, tensioactius, color, etc.
 • Anàlisi dels paràmetres d'aigües de procés: pH, conductivitat, TA, TAC, TH.
PERSONAL:
Dr. Martí Crespi: marti.crespi@upc.edu
Dra. Diana Cayuela: diana.cayuela@upc.edu
Joana Fernández: juana.fernandez@upc.edu


Logo tlfLaboratori: 93 7398181
quimica

quimica2

Laboratori de Polímers Tèxtils

SERVEIS:
 • Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres tèxtils i les seves mescles
 • Determinació de pesos moleculars
 • Caracterització de la microestructura de les fibres químiques mitjançant tècniques d'imbibició, temps crític de dissolució, sorció de iode i solubilitat diferencial. Aplicació a barrats de tintura.

 

 

EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:
 • Espectrofotòmetre ultavioleta-visible
 • Microscòpic óptic amb càmera acoblada
 • Microscòpic òptic amb platina calefactora
 • Bany de tintura Linitest
 • Centrífuga
 • Estufes
 • Sonda ultrasònica
 • Balança d'humitat
Projectes de recerca
 • Preparació i caracterització de materials compòsits de matriu polimèrica reforçats amb fibres. Projecte finançat per la UPC "Convocatòria d'Ajuts per a la Iniciació i Reincorporació a la Recerca.
 • CTT: Estampació de teixits sintètics per a la fabricació de roba d'esport pel mètode de sublimació. Empresa: Agonswim.

 

PERSONAL:
Dra. Mònica Ardanuy: monica.ardanuy@upc.edu
Francisco Jimbel: francisco.jimbel@upc.edu
Dra. Heura Ventura: heura.ventura@upc.edu


Logo tlfLaboratori: 93 7398157 - 93 739 8158
Polimers1


Polimers2

Laboratori i Taller de Filatura

SERVEIS:
 • Projectes d'innovació, recerca aplicada i desenvolupament industrial sobre noves estructures tèxtils d'aplicació multisectorial.
 • Especialistes en reorientació del negoci i noves línies de creixement
 • Anàlisi de fibres, fils i teixits. Dictamens sobre defectes de fabricació d'estructures tèxtils. Peritatges.
 • Auditories sobre la producció, qualitat i gestió en una filatura.
 • Laboratori especialitzat en filaments continus.
 • Disseny i fabricació de fils convencionals, tècnics i intel·ligents en les màquines del taller i per simulació per ordinador. Desenvolupament de nous fils tècnics per aplicació en qualsevol sector industrial, protecció personal, medicina, agricultura, ramaderia i pesca, telecomunicacions, etc. El·laboració de cartes de colors.
 • Assessorament industrial sobre la localització de defectes de massa en les màquines de filatura.
 • Determinació del comportament de tot tipus de fil i el seu comportament antiestàtic.
 • Caracterització de productes auxiliars.
 • Fabricació de mostraris a partir d'una petita mostra de floca.

 

EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:
 • Plantes pilot per fabricar Estructures Lineals Tèxtils
Es disposa de 2.000 m2 de tallers amb plantes pilot i amb màquines industrials per fabricar tot tipus de fils (procés cardat convencional i Open-End, fils recoberts, fils elàstics i fils de fantasia). Fabricació de prototips de noves estructures lineals. Simulació de fils i teixits de calada per ordinador.
 • Instal·lacions de regularimetria de massa
 • Equip per l'estudi de comportament elàstic de les peces de roba i dels fils tècnics.
 • Instal·lacions de dinamometria de massa de precisió.
 • Vellosímetre làser per fils.
 • Equips per parametritzar fibres, fils, teixits i peces de roba.
Projectes de Recerca
 • Desenvolupament de nous materials tèxtils d'aplicació en el món de la moda, tèxtils per la llar, teixits tècnics i intel·ligents.
 • Desenvolupament de màquines del procés de filatura de tot tipus de fibres.
 • Projectes de recerca a mida, segons les necessitats de l'empresa en l'àrea de nous materials, nous fils i teixits especialment per aplicacions tècniques.
PERSONAL:
Dr. Jose Antonio Tornero: jose.antonio.tornero@upc.edu
Montse Guerrero: montse.guerrero@upc.edu
Pedro Picado: pedro.picado@upc.edu
Francesc Cano: francisco.cano@upc.edu

Centre Tècnic de Filatura


Logo tlfLaboratori: 93 7398240
Vista Taller

Filatura
Dinamometria

Regularimetre
Inteligents
Fils Tecnics


Laboratori Taller d'Estructures Laminars Tèxtils (Teixits de calada, Teixits de punt, Teles no teixides i Confecció Industrial)

SERVEIS:
 • Anàlisi, dictàmens, assessorament del procés de Teixiduria i de Confecció
 • Disseny de Teixits. CAD
 • Control de teixits. Valoració de la qualitat dels teixits
 • Anàlisi, estudi i desenvolupament de tèxtils en relació amb el seu comportament  i reacció al foc.
 • Recobriments tèxtils
 • Informàtica aplicada a la Confecció
 • Teixits tècnics. Teixits de Punt. Esructures 3D
 • Cursos de formació i reciclatge dels processos de Teixiduria i Confecció Industrial

 

EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:

 

 • JACQUARD: Telar Jacquard Dornier amb inserció per aire, amb 6480 fils repartits en 5 raports de 1280 fils. Amb la possibilitat d'insertar fins a 8 trames diferents, per treballar amb amples de fins a 180cm.
 •  TELAR LLIÇOS: Telar de lizos Picanol GTM, amb inserció de la trama per pinces. Per treballar amb amples fins a 180cm.
 • LÍNIA DE PUNXONAT: per realitzar prototips de TNT mitjançant consolidació mecànica
 • ORDIDOR DE PROTOTIPS:Ordidor de mostres Hergeth de 5m d'altura per realitzar plegadors prototip de fins a 40 m amb una amplada d'uns 180 cm. Pot realitzar un plegador utilitzant una sola bobina fins a 10 bobines diferents.

 

 

 

PERSONAL:
Àrea de Teixiduria de Calada i Teles no teixides

Dra. Mònica Ardanuy: monica.ardanuy@upc.edu
Ferran Parés: ferran.pares@upc.edu
Dra. Heura Ventura: heura.ventura@upc.edu

Logo tlf Laboratori: 93 7398183


Àrea de Punt i Confecció Industrial

Dr. Xavier Capdevila: francisco.javier.capdevila@upc.edu

Dra. Maria Cot: maria.cot@upc.edu

Logo tlf Laboratori: 93 7398161
Analisis Teixits 3.JPG
Tisaje2

Tissatge
Telar de Lliços


Laboratori de Ecoennobliment Tèxtil

SERVEIS:
 • Preparació, blanqueig químic, blanqueig òptic, tintura, estampació i aprestos.
 • Tecnologia d'Estampació Tèxtil.
 • Aplicació de biopolímers a materials i processos tèxtils.
 • Processos d'alt esgotament de colorants.
 • Modificació de superfícies tèxtils mitjançant plasma i gasos: Membres de la Red de Excelencia "Plasma y materiales poliméricos" aprovada por la Generalitat de Catalunya.
 • Desenvolupament de tractaments enzimàtics aplicats als processos tèxtils.
 • Aplicació de les nanotecnologies als productes tèxtils (Membres del Centre de Recerca de Nanoenginyeria de la UPC).

 

EQUIPS SINGULARS O DESTACATS:
 • Colorímetres IR, UV-VIS.
 • Plantes pilot per assaigs de preparació i blanqueig, tintura, estampació, aprestos i acabats.
 • Instal·lació de recobriment tèxtil
 • Microfotografia digital. Microscopia electrònica (SEM).
 • Equips de tractament amb plasma.
 • Gran instal·lació per estudis cinètics.
Col·laboració amb institucions científiques
AEQCT, IFATCC, LAPLACE (F), AITEX (E).
Projectes de recerca
 • Implementació de tecnologies de base biotecnològica i nanotecnològica en el desenvolupament de tèxtils de ús tècnic seguint la cadena del valor tèxtil.
 • Desenvolupament antimicrobians permanents en tèxtils de ús terapéutic
 • Funcionalització de superfícies mitjançant tractaments amb plasma. Aplicació a la industria d'automoció.
 • Desenvolupament de noves funcionalitats en teles no teixides per a usos tècnics.
 • Incorporació  a teixits per tècniques d'estampació
PERSONAL:
Dr. Josep Maria Canal: josep.maria.canal@upc.edu
Gabriel Caballero: gabriel.caballero@upc.edu
Dra. Cristina Rodríguez: cristina.rodriguez@upc.edu

Logo tlfLaboratori: 93 7398249
LogoCanal
Tintoreria2


Tintoreria


Tintoreria_fibra